Приватне БТІ «А++»

Порядок внесення нерухомого майна в статутний капітал

До статутного капіталу, відповідно до ст. 86 Господарського кодексу України, можуть бути внесені не лише будівельні споруди різного призначення, але й інші матеріальні цінності — цінні папери, обладнання, права користування землею, природними ресурсами, будинками, майнові права на об'єкти інтелектуальної власності тощо.

Майно не втрачає статусу внеску навіть до дати реєстрації. Внесення нерухомого майна в статутний капітал здійснюється за актом приймання-передачі. Він складається у довільній формі, проте має обов'язково містити таку інформацію: дата складання, П. І. Б. сторін, найменування майна, яке передається, та його вартість.
Оформление технического паспорта на квартиру
Порядок внесення нерухомого майна в статутний капітал

Відповідно до ст. 115 Цивільного кодексу України при здійсненні операції внесення до статутного капіталу нерухомого майна таке майно підлягає грошовій оцінці згідно з домовленістю між учасниками створеного товариства або ж незалежній експертній оцінці у випадках, визначених Законом.

Учасники (засновники) мають право зробити вибір:
  • При внесенні ними до статутного капіталу ТОВ нерухомого майна самостійно оцінити його. Документальним підтвердженням даної операції є відповідний акт. Такий спосіб більш прийнятний для фізичних осіб, адже цей вид діяльності ліцензується.
  • Скористатися послугами професійного оцінювача. Важливо: підприємства із часткою держвласності зобов'язані це робити. Хоча такий спосіб оцінки нерухомого майна вимагає додаткових витрат, все ж він дозволяє заощадити дорогоцінний час та уникнути помилок.
  • Передати нерухоме майно за балансовою вартістю на дату такої передачі. Такий спосіб підходить для юридичних осіб.

Документами, що засвідчують процедуру внесення нерухомого майна в статутний капітал, є акт грошової оцінки майна та акт приймання-передачі. Дані документи можна об'єднати в один, якщо оцінку здійснювали самі засновники. Важливо: для фізичної особи, яка вносить власне нерухоме майно до статутного фонду підприємства, така операція визначається як продаж цього майна. Якщо інвестором виступає юридична особа, об'єкт, який вноситься в статутний капітал іншої юридичної особи, повинен бути оцінений за погодженою між засновниками, справедливою вартістю. Справедлива вартість (згідно з П(С)БО №19) — це сума, за якою можливий обмін активами між незалежними, зацікавленими, обізнаними сторонами.
Оформление технического паспорта на квартиру
Документальне оформлення операції внесення будівельної споруди в статутний капітал

Згідно чинного Цивільного кодексу України дозволяється здійснювати внесення нерухомого майна, що має грошову оцінку, до активів підприємства.

Необхідні документи для внесення нерухомого майна в статутний капітал:
  • Правовстановлюючий документ, який є підтвердженням права власності на об'єкт нерухомого майна. Також потрібна нотаріально завірена копія даного виду документації.
  • Протокол загальних зборів учасників (засновників) про внесення нерухомого майна, що має грошову оцінку, до статутного фонду.
  • Заява визначеного зразка.
  • Нотаріальна копія Статуту юридичної особи, в якому зазначене нерухоме майно.
Підсумок операції:
  • Свідоцтво про право власності на нерухоме майно (перереєстровується на юридичну особу).
  • Витяг з реєстру.

Спеціалісти приватного БТІ «А++» здійснять процедуру внесення будівельної споруди в статутний капітал для вас під ключ. Перед тим, як приступити до справи, завжди узгоджуємо терміни операції та вартість наших послуг. Отримати консультацію щодо процедури оформлення, цін на наші послуги можна у телефонному режимі: +38 (066) 098 86 76. Надаємо послуги за вашої мінімальної участі.

Оформлення
технічних паспортів за 5 днів